تسبیح آنلاین - Masba7a آنلاین

تسبیح خود را انتخاب کنید
الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله
100 بار از خدا می خواهم مرا ببخشد
100 مرتبه الحمدلله
سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر 25 برابر
سبحان الله سبحان الله و حمد لله 50 مرتبه
سبحان الله تعالی سبحان الله و حمد لله لا قوه الا الله لا اله الا تو سبحان من ظالمین.
O ALLAH! Shower blessings on Mohammad and on the family of Mohammad, 100 times
از خدا می خواهم که مرا ببخشد سبحان الله و حمد لله سبحان الله 33 مرتبه
سبحان الله 100 مرتبه
معبودی جز الله نیست، تنها و بدون شریک. پادشاهی و ستایش از آن اوست و او بر هر چیزی صد برابر قدرت دارد
هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر با خدای 100 برابر
حمد و ستایش مخصوص خداست که صد مرتبه حمد و نیکی و برکات فراوان در آن است.

نام متوفی را که می خواهید از او تمجید کنید وارد کنید

Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية