Ka motsa hankalinka da ambaton ALLAH

0 Matsar
Sake saitin
 • الله أكبر
  ALLAH ne mafi girma
 • الله أكبر
  ALLAH ne mafi girma
 • الحمدلله
  Godiya ta tabbata ga ALLAH
 • الحمدلله
  Godiya ta tabbata ga ALLAH
 • سبحان الله
  Tsarki ya tabbata ga ALLAH
 • سبحان الله
  Tsarki ya tabbata ga ALLAH
 • لا إله إلا الله
  There is no God but Allah
 • لا إله إلا الله
  There is no God but Allah
 • أستغفر الله
  I ask Allah to forgive me
 • أستغفر الله
  I ask Allah to forgive me
 • سبحان الله العظيم
  Glory be to Almighty Allah
 • سبحان الله العظيم
  Glory be to Almighty Allah
Yawan baƙi:
Ana lodawa...
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية